Komisja Krajowa

Skład Zarządu Komisji Krajowej:

  • Przewodniczący         – Andrzej Tecl
  • Wiceprzewodniczący  – Marek Siwak
  • Sekretarz                    – Paweł Bober
  • Skarbnik                     – Dariusz Lehmann
  • Członek Prezydium    – Robert Słodczyk

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:  

  • Przewodniczący          – Adrian Sowiński
  • Wiceprzewodniczący   – Marcin Grzesik
  • Sekretarz                      – Ewelina Sowa-Furmanek
  • Członek                        – Mariusz Kajdy