ZARZĄD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ KADENCJA 2020-2023

←wróć

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

 • Przewodniczący          – Marek Siwak
 • Wiceprzewodniczący   – Eugeniusz Hlek
 • Wiceprzewodniczący   – Adam Lemoch
 • Sekretarz                    – Dorota Bober
 • Skarbnik                      – Andrzej Kolarz
 • Członek                      – Wiesław Strzelecki
 • Członek                      – Paweł Bober

Pozostały skład Komisji Międzyzakładowej:

 • Członek Zarządu         – Paweł Biernacki
 • Członek Zarządu         – Andrzej Dąbrowski
 • Członek Zarządu         – Mirosław Luty
 • Członek Zarządu         – Krzysztof Aloszko
 • Członek Zarządu         – Zdzisław Mazur
 • Członek Zarządu         – Wojciech Piotrowski
 • Członek Zarządu         – Małgorzata Gębicka

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca          – Alicja Nowak
 • Wiceprzewodniczący   – Wojciech Nalepa
 • Sekretarz                    – Andrzej Tecl
 • Członek                      – Andrzej Michalik
 • Członek                      – Jacek Słupik

Delegaci na Zjazd Regionu:

 • Eugeniusz Hlek
 • Adam Lemoch
 • Dorota Bober
 • Paweł Bober
 • Marek Siwak
 • Andrzej Tecl
 • Andrzej Dąbrowski
 • Jacek Słupik
 • Tomczyk Stanisław
 • Małgorzata Gębicka
 • Andrzej Kolarz
 • Wojciech Nalepa
 • Łukasz Jajeśnica
 • Mirosław Luty
 • Dariusz Kołowacik
 • Wojciech Piotrowski
 • Leszek Górski
 • Paweł Biernacki
 • Aneta Paszcza
 • Wiesław Strzelecki

Delegaci rezerwowi na Zjazd Regionu:

 • Krzysztof Aloszko