ZARZĄD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ KADENCJA 2020-2023

←wróć

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

 • Przewodniczący          – Marek Siwak
 • Wiceprzewodniczący   –Adam Lemoch
 • Wiceprzewodniczący   –Krzysztof Aloszko
 • Sekretarz                     -Jacek Słupik
 • Skarbnik                       -Alicja Nowak-Dziura
 • Członek                       -Wojciech Piotrowski
 • Członek                       -Paweł Bober

Pozostały skład Komisji Międzyzakładowej:

 • Członek Zarządu         – Andrzej Dąbrowski
 • Członek Zarządu         – Janusz Wilk
 • Członek Zarządu         – Mirosław Luty
 • Członek Zarządu         – Zdzisław Mazur
 • Członek Zarządu         – Eugeniusz Hlek
 • Członek Zarządu         – Małgorzata Gębicka
 • Członek Zarządu         – Marek Ciępka
 • Członek Zarządu         – Robert Puter

Komisja Rewizyjna:

 • Wiceprzewodniczący   –Wojciech Nalepa
 • Sekretarz                    – Andrzej Tecl
 • Członek                      – Grzegorz Skwarczek
 • Członek                      – Marcin Olejarz
 • Członek                      – Jolanta Chlupka

Delegaci na Zjazd Regionu:

 • Eugeniusz Hlek
 • Adam Lemoch
 • Paweł Bober
 • Marek Siwak
 • Andrzej Tecl
 • Andrzej Dąbrowski
 • Jacek Słupik
 • Tomczyk Stanisław
 • Małgorzata Gębicka
 • Jan Migdał
 • Wojciech Nalepa
 • Krzysztof Aloszko
 • Mirosław Luty
 • Wojciech Piotrowski
 • Aneta Paszcza
 • Alicja Nowak-Dziura
 • Grzegorz Skwarczek
 • Marcin Olejarz
 • Henryk Kowal
 • Robert Strzelecki

rezerwa: Marek Wiktor