ZARZĄD KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ KADENCJA 2020-2023

←wróć

Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

 • Przewodniczący          – Marek Siwak
 • Wiceprzewodniczący   – Eugeniusz Hlek
 • Wiceprzewodniczący   – Adam Lemoch
 • Sekretarz                    –
 • Skarbnik                      – Andrzej Kolarz
 • Członek                      – Alicja Nowak-Dziura
 • Członek                      – Paweł Bober

Pozostały skład Komisji Międzyzakładowej:

 • Członek Zarządu         – Andrzej Dąbrowski
 • Członek Zarządu         – Janusz Wilk
 • Członek Zarządu         – Krzysztof Aloszko
 • Członek Zarządu         – Zdzisław Mazur
 • Członek Zarządu         – Wojciech Piotrowski
 • Członek Zarządu         – Małgorzata Gębicka
 • Członek Zarządu         – Marek Ciępka
 • Członek Zarządu         – Jacek Słupik

Komisja Rewizyjna:

 • Wiceprzewodniczący   – Wojciech Nalepa
 • Sekretarz                    – Andrzej Tecl
 • Członek                      – Grzegorz Skwarczek
 • Członek                      – Marcin Olejarz
 • Członek                      – Jacek Słupik

Delegaci na Zjazd Regionu:

 • Eugeniusz Hlek
 • Adam Lemoch
 • Paweł Bober
 • Marek Siwak
 • Andrzej Tecl
 • Andrzej Dąbrowski
 • Jacek Słupik
 • Tomczyk Stanisław
 • Małgorzata Gębicka
 • Andrzej Kolarz
 • Wojciech Nalepa
 • Krzysztof Aloszko
 • Mirosław Luty
 • Wojciech Piotrowski
 • Aneta Paszcza
 • Alicja Nowak-Dziura
 • Łukasz Jajeśnica