Protest Bruksela

Słaba ochrona rynku przed sprzedawaną w dumpingowych cenach stalą z Chin i innych krajów, w których hutnictwo nie jest obciążone tyloma dodatkowymi kosztami, co w Unii Europejskiej, to główny postulat organizacji związkowych demonstrujących 9 listopada 2016 roku w Brukseli.

330 tysięcy, to najniższy w historii poziom zatrudnienia w branży hutniczej.

W ostatnich latach ubyło 80 tys. miejsc pracy i wcale nie jest powiedziane, że branża nie straci ich więcej. Sektor stalowy musi być chroniony przed skutkami sprowadzania wyrobów produkowanych przez firmy, które nie przestrzegają zasad uczciwej konkurencji i nie mają szacunku dla norm środowiskowych i społecznych.

 

W proteście udział wzięły delegacje Związków Zawodowych z całej Europy.

Z Polski wyjechała  liczna grupa hutników, reprezentujących różne organizacje związkowe, a wśród nich delegacja Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Steel Poland.

 

 

Komentowanie zamknięte.