Marsz Protestacyjny Pracowników AMP i Spółek

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ’80 Małopolska MSP SA Kraków, jako współorganizator, uczestniczyła 14.12.2023 r. w Marszu Protestacyjnym przeciwko zamykaniu kolejnych Zakładów produkcyjnym na ternie obecnego kombinatu. Niespełna trzy lata temu została wyłączona cześć surowcowa krakowskiego oddziału AMP SA, w najbliższym czasie dojdzie do zamknięcia Zakładu ArcelorMittal Tubular Products w Krakowie, niepewna jest sytuacja na Koksowni, instalacja została zatrzymana na gorąco i nie wiadomo kiedy ponownie zacznie produkcję koksu. Mówimy kategoryczne NIE dalszym wyłączaniom krakowskich instalacji.

Komentowanie zamknięte.