Odsłonięcie tablic poświęconych Żołnierzom Wyklętym-Morawica 5 marca 2016

W Morawicy (k.Krakowa),przy kościele świętego Bartłomieja powstaje pomnik „Niezłomnym-Ojczyzna”.

1

5 marca 2016 roku odsłonięto tablice z nazwiskami Żołnierzy Wyklętych walczących na terenie dawnych województw:krakowskiego,katowickiego,kieleckiego,lubelskiego,rzeszowskiego.

Żołnierze stawiali opór sowietyzacji Polski w latach 1944-63.Wielu z nich,za wierność Ojczyźnie, zapłaciło najwyższą cenę,oddając własne życie…

W pomnik wmurowano tez, kamienie z murów więzień w których byli przetrzymywani.

Inicjatorem budowy pomnika na Polskiej Górze Przemienienia,jak nazwano wzniesienie obok kościoła,jest proboszcz tej parafii ks.Władysław Palmowski,dawny kapelan podziemnej Solidarności w Nowej Hucie.

Na zaproszenie w/w ks.proboszcza,udział w tych uroczystościach wzięła delegacja naszego związku wraz z pocztem sztandarowym.

Więcej informacji na stronie Parafii Św.Bartłomieja w Morawicy:

http://www.morawica.net/index.php/34-ogloszenia/wzgorze-pamieci/158-niezlomni-w-morawicy

Komentowanie zamknięte.