Odsłonięcie tablic poświęconych Żołnierzom Wyklętym-Morawica 5 marca 2016

W Morawicy (k.Krakowa),przy kościele świętego Bartłomieja powstaje pomnik „Niezłomnym-Ojczyzna”.

1

5 marca 2016 roku odsłonięto tablice z nazwiskami Żołnierzy Wyklętych walczących na terenie dawnych województw:krakowskiego,katowickiego,kieleckiego,lubelskiego,rzeszowskiego.

Żołnierze stawiali opór sowietyzacji Polski w latach 1944-63.Wielu z nich,za wierność Ojczyźnie, zapłaciło najwyższą cenę,oddając własne życie…

W pomnik wmurowano tez, kamienie z murów więzień w których byli przetrzymywani.

Inicjatorem budowy pomnika na Polskiej Górze Przemienienia,jak nazwano wzniesienie obok kościoła,jest proboszcz tej parafii ks.Władysław Palmowski,dawny kapelan podziemnej Solidarności w Nowej Hucie.

Na zaproszenie w/w ks.proboszcza,udział w tych uroczystościach wzięła delegacja naszego związku wraz z pocztem sztandarowym.

Więcej informacji na stronie Parafii Św.Bartłomieja w Morawicy:

http://www.morawica.net/index.php/34-ogloszenia/wzgorze-pamieci/158-niezlomni-w-morawicy

11 LISTOPAD 2015 – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Po mszy świętej, z Wawelu w kierunku placu Matejki ruszył pochód patriotyczny

11 listopad 2015 Wawel

11 listopad 2015 Wawel

W tym wydarzeniu uczestniczył nasz związek reprezentowany przez poczty sztandarowe Komisji Regionu i Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Stel Polska.

11 listopad 2015 plac Matejki

11 listopad 2015 plac Matejki

 

Główne uroczystości rozpoczęły się w południe na placu Matejki.Nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt,odegranie hymnu państwowego oraz uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Więcej zdjęć z tej uroczystości w galerii.

 

REMONT WIELKIEGO PIECA NR 5 W KRAKOWIE

Prezes Arcelor Mittal Poland S.A. w dniu 7 lipca zakomunikował ,że będzie modernizowany Wielki Piec nr. 5, a także zwiększy moce produkcyjne walcowni gorącej blach i ocynkowni.

Aktualnie wznowiono przygotowania do remontu wielkiego pieca.Rozpoczęcie remontu planuje się przeprowadzić w przyszłym roku,w miesiącu maju i będzie trwał około 75 dni.W ramach remontu wielkiego pieca ma zostać zmodernizowany układ chłodzenia pieca,kompletny remont gara pieca oraz wymiana płyt chłodniczych.Do sterowania procesem wielkopiecowym mają zostać zainstalowane najnowsze przyrządy pomiarowe,które pozwolą w sposób stabilny i wydajny prowadzić produkcję.

Nakłady remontowe obejmą również remont konwertora nr. 3 na Stalowni,który miałby polegać na wymianie pancerza.Przewidziana jest również modernizacja linii COS. Na walcowni gorącej jest już w trakcie budowa pieca pokrocznego.Zdolność produkcyjna w walcowni gorącej zwiększy się o 0.9 mln ton rocznie.

W planach jest również budowa nowej ocynkowni,która byłaby w stanie produkować 0.4 mln ton blach ocynkowanych w ciągu roku.

Wartość inwestycji w AMP S.A. Kraków przekroczy w sumie 500 mln. złotych

STANOWISKO Organizacji Związkowych krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A.

Przekazana przez Prezesa Zarządu Arcelor Mittal S.A. Pana Sanjay Samaddara na spotkaniu z pracownikami,oczekiwana od wielu miesięcy informacja o decyzji dotyczącej remontu wielkiego pieca,modernizacji części surowcowej oraz inwestycji w część przetwórczą byłej Huty im.T.Sendzimira,była dla nas postanowieniem niezwykle istotnym.

Ta jednoznaczna deklaracja cofnęła widmo zwolnień tysięcy pracowników i braku środków do życia dla nich rodzin,a dała asumpt do dalszego rozwoju huty w Krakowie jako zintegrowanego,nowoczesnego i wydajnego  przedsiębiorstwa stalowego.

Pomyślny finał decyzji o kontynuacji pracy części surowcowej krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A. oraz modernizacji wpływ miało wiele instytucji,jak i zaangażowanych osób.

Przewodniczący organizacji związkowych krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A. składają w imieniu swoim,jak i wszystkich pracowników,serdeczne podziękowania dyrekcji Arcelor Mittal Poland S.A.,specjalistom zaangażowanym w opracowaniu programu rozwojowego dla krakowskiej Huty,Wojewodzie Małopolskiemu,Marszałkowi Województwa Małopolskiego,Prezydentowi Miasta Krakowa,parlamentarzystom,samorządowcom,regionalnym i branżowym strukturom związków zawodowych,za zaangażowanie się w uzyskanie decyzji,która dała nadzieje pracy i normalnej egzystencji tysięcy rodzin.

Dziękujemy również dziennikarzom prasowym,telewizyjnym,radiowym i internetowym za nagłośnienie i rzeczywisty przekaz naszych starań,czasami wręcz walki,o miejsca pracy.

Doceniając Państwa wkład w tę nadrzędną dla pracowników sprawę,jeszcze raz wyrażamy swoją wdzięczność.

MANIFESTACJA PRZED BRAMĄ GŁÓWNĄ ARCELOR MITTAL POLAND W KRAKOWIE

W ostatnich dniach została podjęta decyzja przez Zarząd Arcelor Mittal o wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca w krakowskim oddziale AMP.
W związku z zaistniałą sytuacją organizacje związkowe działające w AMP,w tym MK NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MAŁOPOLSKA, podjęły decyzję o zorganizowaniu manifestacji w dniu 16 kwietnia 2015 r , przed Bramą Glówną krakowskiego oddziału huty.
Nie do przyjęcia dla nas jest funkcjonowanie krakowskiego oddziału bez części surowcowej – nie zaakceptujemy takiego scenariusza. W razie potrzeby gotowi jesteśmy do zaostrzenia protestu,w tym wprowadzenie pogotowia strajkowego

PROTEST PRZED URZĘDEM WOJEWÓDZKIM

19 lutego odbył się protest hutników,rolników,górników,kolejarzy,pielęgniarek, przed urzędem wojewódzkim w Krakowie.Nasza Komisja NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MAŁOPOLSKA MITTAL STEEL POLSKA ,również uczestniczyła w tym wydarzeniu. Domagaliśmy się wzrostu płacy minimalnej,likwidacji umów śmieciowych,obniżenia wieku emerytalnego, a przede wszystkim w przypadku hutników wsparcia dla polskiej metalurgii i przyznanie  hutnictwu środków z unijnych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska.

 

 

Święto Niepodległości

W tym roku,11 listopada obchodziliśmy 96-tą rocznice odzyskania niepodległości.
Po 123 latach zaborów ,w latach 1795-1918, Polska odzyskała niepodległość.
W Krakowie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze na Wawelu, celebrowaną przez metropolitę krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza.
Pochód patriotyczny przeszedł Drogą Królewską ,obok Krzyża Katyńskiego, ulicą Grodzką przez Rynek Główny, przy Bazylice Mariackiej, następnie ulicą Floriańską obok Barbakanu, przed Grób Nieznanego Żołnierza. Tam na placu Matejki nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej, odegranie hymnu Polski oraz uroczysta zmiana warty.
W tych uroczystościach uczestniczyła delegacja naszego związku, która złożyła wieniec pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

100_3902100_390420141111_113107100_3914

Smutna informacja

                  Z głębokim żalem informujemy członków naszego związku o śmierci naszego Kolegi Zdzisława Gładyś. W wieku 47 lat ,zmarł 2 października 2014 roku.

Zdzisiek był bardzo aktywnym członkiem naszego Związku, wieloletnim członkiem Zarządu Regionu jak i  Wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej  Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina.