Święto Konstytucji 3 Maja

3maja_logo_d

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność 80” Małopolska oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność 80” Małopolska Mittal Steel Poland S.A. corocznie bierze czynny udział w obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja.

Wszystkich pracowników AMP S.A, a szczególnie naszych Członków, którym są bliskie wartości patriotyczne zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach. Rozpoczną się one w dniu 3-go maja o godz. 10 uroczystą mszą Świętą w katedrze na Wawelu. Po mszy  na dziedzińcu wawelskim zostanie uformowany pochód z kompanii honorowych wojska, policji straży miejskiej, orkiestry wojskowej w strojach historycznych, pocztów sztandarowych oraz mieszkańców Krakowa i okolic. Pod Krzyżem Katyńskim złożony zostanie wspólny wieniec od społeczności Krakowa i Małopolski. Następnie ulicami Grodzką i Floriańską przejdziemy na pl. Jana Matejki, gdzie o godz. 12  weźmiemy udział w głównych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Jest to dla nas Polaków szczególne święto patriotyzmu i nadziei. W tym roku przypada 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Rocznica ta, obchodzona jest przez ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu jak i dziś, rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego. Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. i ustaliła podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. W dniu dzisiejszym 3 Maja zajmuje drugie miejsce zaraz po 11 Listopada i należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego, zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam również wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.

Poniżej zdjęcia naszej delegacji z dnia 3 maja 2016 r:

Szkolenie z inspektorem PIP

W dniach 21-22 kwietnia z inicjatywy Zarządu Regionu w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się szkolenie prowadzone przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z Nowego Sącza. Tematem szkolenia było Prawo Pracy, a szczególnie  ostatnie zmiany  w Kodeksie Pracy związane  rozliczania czasu pracy i umowami o pracę. Dodatkowym tematem było działanie, uprawnienia i sposób wybierania Społecznych Inspektorów Pracy w zakładach.

W wielu zakładach pracy do tej pory nie ma SIP i uczestnicy szkolenia przekonali się iż istnieje potrzeba tą sytuację zmienić.  Inspektor podzielił szkolenie na dwie części: pierwszą była prelekcja z prezentacją slajdów, a druga była poświęcona  na zadawanie pytań. Uczestnicy z innych zakładów pracy wykorzystali też czas na uzyskanie porad w ich bieżących problemach jakie mają  w swoich zakładach pracy. Wszyscy uczestnicy  potwierdzili potrzebę takich szkoleń tym bardziej, że było ono prowadzone w taki sposób iż wiele można było z niego skorzystać

Odsłonięcie tablic poświęconych Żołnierzom Wyklętym-Morawica 5 marca 2016

W Morawicy (k.Krakowa),przy kościele świętego Bartłomieja powstaje pomnik „Niezłomnym-Ojczyzna”.

1

5 marca 2016 roku odsłonięto tablice z nazwiskami Żołnierzy Wyklętych walczących na terenie dawnych województw:krakowskiego,katowickiego,kieleckiego,lubelskiego,rzeszowskiego.

Żołnierze stawiali opór sowietyzacji Polski w latach 1944-63.Wielu z nich,za wierność Ojczyźnie, zapłaciło najwyższą cenę,oddając własne życie…

W pomnik wmurowano tez, kamienie z murów więzień w których byli przetrzymywani.

Inicjatorem budowy pomnika na Polskiej Górze Przemienienia,jak nazwano wzniesienie obok kościoła,jest proboszcz tej parafii ks.Władysław Palmowski,dawny kapelan podziemnej Solidarności w Nowej Hucie.

Na zaproszenie w/w ks.proboszcza,udział w tych uroczystościach wzięła delegacja naszego związku wraz z pocztem sztandarowym.

Więcej informacji na stronie Parafii Św.Bartłomieja w Morawicy:

http://www.morawica.net/index.php/34-ogloszenia/wzgorze-pamieci/158-niezlomni-w-morawicy

11 LISTOPAD 2015 – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Po mszy świętej, z Wawelu w kierunku placu Matejki ruszył pochód patriotyczny

11 listopad 2015 Wawel

11 listopad 2015 Wawel

W tym wydarzeniu uczestniczył nasz związek reprezentowany przez poczty sztandarowe Komisji Regionu i Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność 80 Małopolska Mittal Stel Polska.

11 listopad 2015 plac Matejki

11 listopad 2015 plac Matejki

 

Główne uroczystości rozpoczęły się w południe na placu Matejki.Nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt,odegranie hymnu państwowego oraz uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Więcej zdjęć z tej uroczystości w galerii.

 

REMONT WIELKIEGO PIECA NR 5 W KRAKOWIE

Prezes Arcelor Mittal Poland S.A. w dniu 7 lipca zakomunikował ,że będzie modernizowany Wielki Piec nr. 5, a także zwiększy moce produkcyjne walcowni gorącej blach i ocynkowni.

Aktualnie wznowiono przygotowania do remontu wielkiego pieca.Rozpoczęcie remontu planuje się przeprowadzić w przyszłym roku,w miesiącu maju i będzie trwał około 75 dni.W ramach remontu wielkiego pieca ma zostać zmodernizowany układ chłodzenia pieca,kompletny remont gara pieca oraz wymiana płyt chłodniczych.Do sterowania procesem wielkopiecowym mają zostać zainstalowane najnowsze przyrządy pomiarowe,które pozwolą w sposób stabilny i wydajny prowadzić produkcję.

Nakłady remontowe obejmą również remont konwertora nr. 3 na Stalowni,który miałby polegać na wymianie pancerza.Przewidziana jest również modernizacja linii COS. Na walcowni gorącej jest już w trakcie budowa pieca pokrocznego.Zdolność produkcyjna w walcowni gorącej zwiększy się o 0.9 mln ton rocznie.

W planach jest również budowa nowej ocynkowni,która byłaby w stanie produkować 0.4 mln ton blach ocynkowanych w ciągu roku.

Wartość inwestycji w AMP S.A. Kraków przekroczy w sumie 500 mln. złotych

STANOWISKO Organizacji Związkowych krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A.

Przekazana przez Prezesa Zarządu Arcelor Mittal S.A. Pana Sanjay Samaddara na spotkaniu z pracownikami,oczekiwana od wielu miesięcy informacja o decyzji dotyczącej remontu wielkiego pieca,modernizacji części surowcowej oraz inwestycji w część przetwórczą byłej Huty im.T.Sendzimira,była dla nas postanowieniem niezwykle istotnym.

Ta jednoznaczna deklaracja cofnęła widmo zwolnień tysięcy pracowników i braku środków do życia dla nich rodzin,a dała asumpt do dalszego rozwoju huty w Krakowie jako zintegrowanego,nowoczesnego i wydajnego  przedsiębiorstwa stalowego.

Pomyślny finał decyzji o kontynuacji pracy części surowcowej krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A. oraz modernizacji wpływ miało wiele instytucji,jak i zaangażowanych osób.

Przewodniczący organizacji związkowych krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A. składają w imieniu swoim,jak i wszystkich pracowników,serdeczne podziękowania dyrekcji Arcelor Mittal Poland S.A.,specjalistom zaangażowanym w opracowaniu programu rozwojowego dla krakowskiej Huty,Wojewodzie Małopolskiemu,Marszałkowi Województwa Małopolskiego,Prezydentowi Miasta Krakowa,parlamentarzystom,samorządowcom,regionalnym i branżowym strukturom związków zawodowych,za zaangażowanie się w uzyskanie decyzji,która dała nadzieje pracy i normalnej egzystencji tysięcy rodzin.

Dziękujemy również dziennikarzom prasowym,telewizyjnym,radiowym i internetowym za nagłośnienie i rzeczywisty przekaz naszych starań,czasami wręcz walki,o miejsca pracy.

Doceniając Państwa wkład w tę nadrzędną dla pracowników sprawę,jeszcze raz wyrażamy swoją wdzięczność.

MANIFESTACJA PRZED BRAMĄ GŁÓWNĄ ARCELOR MITTAL POLAND W KRAKOWIE

W ostatnich dniach została podjęta decyzja przez Zarząd Arcelor Mittal o wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca w krakowskim oddziale AMP.
W związku z zaistniałą sytuacją organizacje związkowe działające w AMP,w tym MK NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MAŁOPOLSKA, podjęły decyzję o zorganizowaniu manifestacji w dniu 16 kwietnia 2015 r , przed Bramą Glówną krakowskiego oddziału huty.
Nie do przyjęcia dla nas jest funkcjonowanie krakowskiego oddziału bez części surowcowej – nie zaakceptujemy takiego scenariusza. W razie potrzeby gotowi jesteśmy do zaostrzenia protestu,w tym wprowadzenie pogotowia strajkowego

PROTEST PRZED URZĘDEM WOJEWÓDZKIM

19 lutego odbył się protest hutników,rolników,górników,kolejarzy,pielęgniarek, przed urzędem wojewódzkim w Krakowie.Nasza Komisja NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MAŁOPOLSKA MITTAL STEEL POLSKA ,również uczestniczyła w tym wydarzeniu. Domagaliśmy się wzrostu płacy minimalnej,likwidacji umów śmieciowych,obniżenia wieku emerytalnego, a przede wszystkim w przypadku hutników wsparcia dla polskiej metalurgii i przyznanie  hutnictwu środków z unijnych funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska.