MANIFESTACJA PRZED BRAMĄ GŁÓWNĄ ARCELOR MITTAL POLAND W KRAKOWIE

W ostatnich dniach została podjęta decyzja przez Zarząd Arcelor Mittal o wstrzymaniu przygotowań do remontu wielkiego pieca w krakowskim oddziale AMP.
W związku z zaistniałą sytuacją organizacje związkowe działające w AMP,w tym MK NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MAŁOPOLSKA, podjęły decyzję o zorganizowaniu manifestacji w dniu 16 kwietnia 2015 r , przed Bramą Glówną krakowskiego oddziału huty.
Nie do przyjęcia dla nas jest funkcjonowanie krakowskiego oddziału bez części surowcowej – nie zaakceptujemy takiego scenariusza. W razie potrzeby gotowi jesteśmy do zaostrzenia protestu,w tym wprowadzenie pogotowia strajkowego

Komentowanie zamknięte.