STANOWISKO Organizacji Związkowych krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A.

Przekazana przez Prezesa Zarządu Arcelor Mittal S.A. Pana Sanjay Samaddara na spotkaniu z pracownikami,oczekiwana od wielu miesięcy informacja o decyzji dotyczącej remontu wielkiego pieca,modernizacji części surowcowej oraz inwestycji w część przetwórczą byłej Huty im.T.Sendzimira,była dla nas postanowieniem niezwykle istotnym.

Ta jednoznaczna deklaracja cofnęła widmo zwolnień tysięcy pracowników i braku środków do życia dla nich rodzin,a dała asumpt do dalszego rozwoju huty w Krakowie jako zintegrowanego,nowoczesnego i wydajnego  przedsiębiorstwa stalowego.

Pomyślny finał decyzji o kontynuacji pracy części surowcowej krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A. oraz modernizacji wpływ miało wiele instytucji,jak i zaangażowanych osób.

Przewodniczący organizacji związkowych krakowskiego oddziału Arcelor Mittal Poland S.A. składają w imieniu swoim,jak i wszystkich pracowników,serdeczne podziękowania dyrekcji Arcelor Mittal Poland S.A.,specjalistom zaangażowanym w opracowaniu programu rozwojowego dla krakowskiej Huty,Wojewodzie Małopolskiemu,Marszałkowi Województwa Małopolskiego,Prezydentowi Miasta Krakowa,parlamentarzystom,samorządowcom,regionalnym i branżowym strukturom związków zawodowych,za zaangażowanie się w uzyskanie decyzji,która dała nadzieje pracy i normalnej egzystencji tysięcy rodzin.

Dziękujemy również dziennikarzom prasowym,telewizyjnym,radiowym i internetowym za nagłośnienie i rzeczywisty przekaz naszych starań,czasami wręcz walki,o miejsca pracy.

Doceniając Państwa wkład w tę nadrzędną dla pracowników sprawę,jeszcze raz wyrażamy swoją wdzięczność.

Komentowanie zamknięte.