REMONT WIELKIEGO PIECA NR 5 W KRAKOWIE

Prezes Arcelor Mittal Poland S.A. w dniu 7 lipca zakomunikował ,że będzie modernizowany Wielki Piec nr. 5, a także zwiększy moce produkcyjne walcowni gorącej blach i ocynkowni.

Aktualnie wznowiono przygotowania do remontu wielkiego pieca.Rozpoczęcie remontu planuje się przeprowadzić w przyszłym roku,w miesiącu maju i będzie trwał około 75 dni.W ramach remontu wielkiego pieca ma zostać zmodernizowany układ chłodzenia pieca,kompletny remont gara pieca oraz wymiana płyt chłodniczych.Do sterowania procesem wielkopiecowym mają zostać zainstalowane najnowsze przyrządy pomiarowe,które pozwolą w sposób stabilny i wydajny prowadzić produkcję.

Nakłady remontowe obejmą również remont konwertora nr. 3 na Stalowni,który miałby polegać na wymianie pancerza.Przewidziana jest również modernizacja linii COS. Na walcowni gorącej jest już w trakcie budowa pieca pokrocznego.Zdolność produkcyjna w walcowni gorącej zwiększy się o 0.9 mln ton rocznie.

W planach jest również budowa nowej ocynkowni,która byłaby w stanie produkować 0.4 mln ton blach ocynkowanych w ciągu roku.

Wartość inwestycji w AMP S.A. Kraków przekroczy w sumie 500 mln. złotych

Komentowanie zamknięte.